Wie zijn wij

Profiel DA_IB (6) Gerard Stemmerik
Initiatiefnemer Tafel van 5, Co Owner Dutch Authentics
06-270 665 54
“Je komt wel eens in een situatie dat je niet (direct) weet hoe je een bepaald vraagstuk kunt oplossen. De Tafel van 5 is voortgekomen uit de behoefte aan een veilige omgeving,  waar vraagstukken besproken worden, waar gelijk meer mensen van kunnen leren. Waar je hulp kunt bieden, maar ook hulp kunt vragen. Waar eenieder gelijk is en de ingebrachte vraagstukken vanuit verschillende en verrassende invalshoeken bekeken worden om zo ook tot oplossingen te komen waar je in eerste instantie niet aan zou denken.”

“Samen met Frans heb ik de 5 regels van de Tafel bedacht en op 1 juni 2010 de kick off voor de allereerste Tafel van 5 bijeenkomst georganiseerd. Sindsdien hebben we dankzij het gedachtegoed en de 5 regels vele bijeenkomsten georganiseerd, een ruime schare aan vraagstukken besproken en het ledental uitgebouwd tot meer dan 50 leden.”

“Op 1 juni vierden we ons 5-jarig jubileum met het lanceren van de add-on. Op naar de volgende 5 jaar met volop energieke bijeenkomsten en interessante vraagstukken en oplossingen!”


Profiel DA_IB (7) Frans Koemans
Initiatiefnemer Tafel van 5, Co Owner Dutch Authentics, consultant Eiffel
06-245 217 92
“Met de Tafel hebben we vele verschillende soorten vraagstukken behandeld. Denk hierbij aan diverse managementvraagstukken zoals  het aansturen van een divers team, maar ook aan vraagstukken over Social Return on Investment, het 8 pijlermodel, Aanbesteding ambulancediensten, Paardenclinics, KCC Framework, Zaakgericht werken, Snippergroen, de Timeline Game, Versnellen WABO, Service als drijfveer, Samenwerking buitendiensten, Kansen in afval, War on Talent, Bedrijfsvoering  & vakinhoud, het Gildesysteem, en ga zo maar door.”

“Mooi om te zien ook hoe de tafel zich ontwikkeld heeft met bijvoorbeeld de samenwerking met HDI-Gerling, die op hun locaties in Rotterdam en Amsterdam de Tafel van 5 bijeenkomsten host. Maar ook de samenwerking met Marco van der Kooij, onze grafische visualizer en Ilka Baranyó, onze fotografe, die diverse bijeenkomsten op originele wijze vastleggen.”


Dank aan alle leden voor hun bijdrage aan de bijeenkomsten tot nu toe.
Wij kijken uit om jullie en nieuwe leden te ontmoeten op de bijeenkomsten die komen!

Reacties zijn gesloten.