Home

Kennis- en netwerkplatform: kennis hebben is kennis delen

De Tafel van 5 is een kennis- en netwerkplatform voor professionals die van elkaar willen leren. Dit kan zijn door het inbrengen van een vraagstuk, alsmede door mee te denken in oplossingen voor ingebrachte vraagstukken. Op basis van de aangeleverde vraagstukken organiseert de Tafel van 5 bijeenkomsten. Het doel is ieders kennis- en ervaringsniveau naar een hoger niveau te tillen.

De Tafel van 5 is onderdeel van Dutch Authentics, is een initiatief van Gerard Stemmerik en Frans Koemans.

De Tafel is opgericht op 1 juni 2010 en heeft sindsdien een ruime schare aan vraagstukken besproken en het ledental uitgebouwd tot meer dan 50 leden.


De Tafel van 5 heeft 5 regels

  1. Iedereen is gelijk bij de Tafel van 5;
  2. Als iemand iets vraagt of voorstelt en je bent het er niet mee eens of het kan niet, dan leg je altijd uit waarom. Daar kan iemand alleen maar van leren;
  3. Hoe klein of groot de vraag, ga hier altijd serieus mee om;
  4. Iedereen geeft zijn mening of visie op de vraag. Stil aanwezig zijn is geen optie (geldt voor bijeenkomsten);
  5. Kennis hebben is kennis delen.

Vraagstukken

In de Tafel van 5 bijeenkomsten worden vele verschillende soorten vraagstukken behandeld. Denk hierbij aan diverse managementvraagstukken zoals het aansturen van een divers team, maar ook aan vraagstukken over Social Return on Investment, het 8 pijlermodel, Aanbesteding ambulancediensten, Paardenclinics, KCC Framework, Zaakgericht werken, Snippergroen, de Timeline Game, Versnellen WABO, Service als drijfveer, Samenwerking buitendiensten, Kansen in afval, War on Talent, Bedrijfsvoering  & vakinhoud of het Gildesysteem.


Leden

De kracht van de Tafel van 5 is dat de leden niet binnen één vakgebied c.q. kennisgebied vallen. Het brede scala aan vakgebieden, kennis en ervaring van de leden zorgt ervoor dat de vraagstukken vanuit diverse invalshoeken bekeken worden, hetgeen veelal verrassende en unieke oplossingen met zich meebrengt. De leden komen onder andere uit de vakgebieden HRM, e-Marketing, Sales, Finance, Watermanagement, ICT, Interim Management, Coaching, Energie, Gebiedsontwikkeling, Projectmanagement, Informatiemanagement en Onderwijs, zowel vanuit de profit als de non-profitsector.


Lid worden of vraagstuk inbrengen

Geïnteresseerd in de Tafel van 5?  Wordt lid van de Tafel van 5.
Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

De Tafel van 5 bijeenkomsten vinden plaats door het gehele land en worden o.a. gefaciliteerd door HDI-Gerling.

Reacties zijn gesloten.